ROSEL HEIM
BIOLOGISCHE COSMETICA

Het familiebedrijf Rosel Heim onderscheidt zich van andere cosmeticabedrijven door een huidverzorgingssyteem op de markt te brengen, die de natuurlijke processen in de huid ondersteunen. De gebruikte werkzame stoffen zijn identiek aan de stoffen zoals ze van nature in de huid voorkomen.

De cosmetische producten van Rosel Heim gaan uit van de biologie van de huid. Er worden geen minerale oliën in verwerkt, of vaseline of siliconenoliën. Middelen die volgens Rosel Heim niets te zoeken hebben op de huid. De huid kan die stoffen niet verwerken, waardoor ze als overtollig materiaal worden opgeslagen en als hobbels en bobbels op de huid te herkennen zijn. De schoonheidsspecialisten die werken volgens de principes van Rosel Heim gebruiken daarentegen basisstoffen als squalaan en soms zuivere lanoline. De huid herkent ze als huideigen, de huid kan ermee omgaan. De cosmetica van Rosel Heim hebben daarom ook geen transportmiddelen als liposomen nodig. Men gebruikt evenmin fruitzuren, behalve melkzuur, omdat het lichaam die ook zelf produceert, geen vitamine A en geen Q 10.

Producten van Rosel Heim bevatten panthenol en titaandioxide die de hoornlaag verstevigen. Verder hyaluronzuur dat de vochthuishouding op peil houdt en bioaminen en aminozuurcomplexen die veroudering tegengaan en rimpels voorkomen. Ze verstoren het natuurlijke proces van de huid niet!.

"Alleen wanneer men met de natuur samenwerkt, zal men succes oogsten"

Volgens dit principe begon Rosel Heim, een pionier in de cosmetiek, meer dan zestig jaar geleden te werken en met deze filosofie legde ze ook de basis voor de ontwikkeling van de moderne nature + science huidverzorgingsproducten.

Werkstoffen en basisstoffen:
Stoffen, die van nature in de huid voorkomen, worden heel gemakkelijk opgenomen en verwerkt. Ze worden niet alleen beter verdragen, maar hebben ook fundamenteel meer effect, dan substanties die niet in de huid thuishoren. Daarom verwerkt Rosel Heim nature + science in haar producten stoffen, die identiek zijn aan de huid; ook wordt met stoffen gewerkt, waaraan de huid zich in de loop van de evolutie heeft aangepast. In tegenstelling tot de industriële cosmetiek, die voortdurend onder druk staat steeds iets "nieuws" op de markt te brengen, is Rosel Heim bij de keuze van haar werkstoffen zeer behoudend.
Elke nieuwe werkstof bevat het risico, dat naast het gewenste effect ook ongewenste, onvoorziene reacties optreden. Daarom verwerkt Rosel Heim nature + science alleen werkstoffen en basisstoffen, waarvan gebleken is, dat ze goed zijn. Jarenlange reeksen van testen of het gebruik van deze stoffen door vele generaties, hebben dit uitgewezen.

De Cosmetische Industrie:
Altijd al heeft de cosmetische industrie zich bezig gehouden met de zichtbare gevolgen van de ouderwordende huid. In de afgelopen jaren is daarbij een ontwikkeling waar te nemen, die probeert het natuurlijke herstelmechanisme van de huid met agressieve substanties te provoceren (mechanische peelings, vitamine - A - zuur of AHA). Zowel de hoornlaag als de epidermis worden in meer of mindere mate ernstig beschadigd; deze "verwonding" brengt een genezingsproces (regeneratie) op gang. Intussen is wetenschappelijk bewezen, dat de huid slechts over een beperkt aantal basaalcellen beschikt, die het beschadigde weefsel kunnen herstellen. Wanneer de huid steeds op een provocerende manier wordt beschadigd en om die reden moet regenereren - hetgeen fataal genoeg herhaaldelijk op één lijn wordt gesteld met "huidverjonging" leidt dat logischerwijze tot een voortijdig verbruik van onze basaalcellen. Met behulp van beschadiging kopen we inderdaad een kortstondige, optische "verjonging" van de huid, maar we betalen met een voortijdige "veroudering" van de huid.

Wanneer de huid eenmaal beschadigd is door te vaak met teveel vetoplossende emulsies te wassen, is het logisch dat allergieën en eczemen toenemen.
Ziekteverwekkende bacteriën hebben dan "vrij spel". Verder worden vaak crèmes geadviseerd die de huid, volgens de fabrikant, verjongen; de rimpels bestrijden en vochtinbrengend zijn.
De verjonging van de huid wordt veelal verkregen door irritatie en beschadiging door huidvreemde stoffen, onder andere door etsende zuren. De huid moet nu noodgedwongen de beschadigingen herstellen, alle mechanismen worden ingezet om zo snel mogelijk de schade te beperken. Als gevolg hiervan ziet de huid er kortstondig jonger uit, zijn de rimpels minder diep en is er meer vocht in de huid.

Dit voortdurende repareren van de huid gaat echter gepaard met een constante versnelde celdeling en dientengevolge een voortijdige veroudering van de huid. Het is te vergelijken met het gebruik van peppillen: kortstondig succes en voortijdig verval. Als consument is het moeilijk een keuze te maken. Het is belangrijk om zelf alert te blijven en steeds de gevolgen op lange termijn proberen te overzien.

Hoe doet ROSEL HEIM dit:
De regulatieve methode daarentegen onderzoekt, wat de specifieke oorzaken zijn voor het vervroegd ouder worden van de huid, om zo de verkeerde ontwikkelingen te corrigeren. Een opvallende factor, die we bij dit proces waarnemen, is een duidelijk gebrek aan voedingsstoffen in de huid, dat bijvoorbeeld door stofwisselingsstoornissen, sterke UV-bestraling, maar ook door verhoogde lichamelijke en geestelijke belasting kan optreden. Rosel Heim nature + science probeert deze oorzaak op te heffen door de huid voldoende van voedingsstoffen te voorzien en wel in de vorm van bioaminen. Op deze manier wordt de causale keten van gebrek aan voeding - storing in de celstofwisseling - weefseldefect doorbroken. Een reële en optische verbetering van het huidbeeld wordt  zonder negatieve bijwerkingen bereikt!

De Bacterieflora:
Bijzondere aandacht besteedt het huidverzorgingssysteem van Rosel Heim nature + science aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de huideigen bacterieflora. Deze bacterieflora leeft in een natuurlijke symbiose met onze huid. Ze zorgt ervoor, dat de hoornlaag regelmatig afgebroken en opgebouwd wordt; ze vormt tegelijkertijd een natuurlijk beschermingsmechanisme voor onze huid.
Een verstoring van de bacterieflora geeft vreemde kiemen de kans zich in onze huid te nestelen. De traditionele huidverzorgingsproducten hebben beslist onvoldoende respect voor de betekenis van de huideigen bacterieflora. De conservering met bactericide substanties leidt ertoe, dat de huideigen bacteriën gedood worden. Wanneer deze conserveringsmiddelen bij gebruik van dag- en nachtcrème 24 uur lang op de huid aanwezig blijven, dan kan de eigen bacterieflora zich onmogelijk herstellen. Ook de sterke ontvetting en desinfectie met behulp van syndets en alcoholhoudende lotions doen afbreuk aan de bacterieflora van de huid en daarmee aan haar natuurlijke beschermingsfunctie. Ofschoon ongeopende producten gegarandeerd drie jaar houdbaar zijn, is de korte weg van productie naar de schoonheidsspecialiste een belangrijke factor, die het mogelijk maakt, de conservering van de Rosel Heim nature + science producten tot een minimum te beperken.

De huidverzorgingsproducten van Rosel Heim nature + science verstoren de huideigen bacterieflora niet. Ze bevatten als conserverende substantie geurstoffen, die de bacteriën afremmen. Op deze manier blijven de functionaliteit en de afweermechanismen van de eigen bacterieflora behouden.
De grondstoffen voor Rosel Heim nature + science producten moeten aan strenge eisen voldoen, waar het om kwaliteit en zuiverheid gaat.

ROSEL HEIM is GIFVRIJ en DIERPROEFVRIJ:
De grondstoffen worden zo uitgezocht, dat de huid en het lichaam deze op de beste manier kunnen verdragen. Door zorgvuldige analyses wordt gewaarborgd, dat de grondstoffen vrij zijn van pesticiden, zware metalen, allergenen enzovoort; elke grondstof wordt nauwkeurig op microbiologische zuiverheid getest. De inkoop van grondstoffen richt zich ook naar ecologische en ethische maatstaven. Zo wordt er bij de inkoop op gelet, dat geen dierproeven hebben plaatsgevonden en dat bij de winning van de grondstoffen rekening is gehouden met het milieu.

Alle schoonheidsspecialisten, die werken met het systeem van de regulatieve huidtherapie volgens Rosel Heim nature + science, worden voortdurend tijdens vervolgcursussen bijgeschoold en met de nieuwste wetenschappelijke verworvenheden vertrouwd gemaakt. Bovendien staat de schoonheidsspecialist, die met Rosel Heim nature + science werkt, een adviesteam ter beschikking, dat te allen tijde hulp biedt bij het beantwoorden van de vragen, die zich in de praktijk voordoen; dit gebeurt op een wetenschappelijk
gefundeerde manier.
Huidverzorging Ellen
   De natuurlijke weg .....
SOCIAL MEDIA
Copyright © 2019 huidverzorging Ellen ·  All Rights reserved  ·
Huidverzorging Ellen
Esweg 1
7021 MK Zelhem
tel. 0314-324019
KvK 09199001

ellen@huidverzorgingellen.nl